14.10.2016
Kup meble i .... wybierz prezent.

Daj się wciągnąć wielkiej promocji!!! Teraz kupując meble w salonach firmowych RAD-POL na kwotę przekraczającą 5.000 zł Klient otrzymuje w prezencie rabat kwotowy na zakup kolejnego dowolnie przez siebie wybranego produktu z ekspozycji danego salonu o wartości:

 

            10% dokonanych zakupów przy transakcji od 5 001zł

            16% dokonanych zakupów przy transakcji powyżej 20 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji „KUP MEBLE I ….... WYBIERZ PREZENT”

§ 1 ORGANIZATOR

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „KUP MEBLE I ….. WYBIERZ PREZENT” (dalej nazywany „Promocją”).

Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie
internetowej www.rad-pol.com.pl

Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowej 56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).
 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

Promocja obowiązuje od dnia 14.10.2016 roku do dnia 30.11.2016 roku i prowadzona jest we wszystkich salonach firmowych RAD-POL Sp. z o.o. z wyłączeniem działu tkanin i kuchni (adresy na stronie www.rad-pol.com.pl) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


§ 3 ZASADY PROMOCJI
 
Przy zakupie mebli w salonach firmowych RAD-POL Sp. z o.o. na kwotę przekraczającą 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Klient otrzymuje w prezencie rabat na zakup kolejnego dowolnie przez siebie wybranego produktu z ekspozycji danego salonu o wartości:

10% dokonanych zakupów przy transakcji od 5 001zł
16% dokonanych zakupów przy transakcji powyżej 20 000 zł

W sytuacji gdy wybrany produkt jest tańszy lub równy przysługującej kwocie rabatu klient kupuje go za symboliczną złotówkę.

Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest koleiny zakup na kwotę przekraczającą 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych).

Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

W przypadku, gdy cena wybranego w ramach promocji produktu będzie niższa od przysługującej kwoty, różnica wynikająca z przysługującej kwoty a ceny brutto wybranego produktu nie zostanie zwrócona.

W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również wybrany w ramach promocji produkt w stanie niezmienionym.

Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami.
 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin został opublikowany w dniu 12.10.2016 r.

Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: handlowy@rad-pol.com.pl