10.02.2017
Kupuj bez VAT !!!

 

 

Tylko do 26. 03. 2017

 

we wszystkich salonach firmowych RAD-POL

 

wiele mebli na zamówienie można kupić taniej o VAT.

 

Zapraszamy do skorzystania z promocji.

 

  

 

Regulamin promocji „ Meble na zamówienie tańsze o VAT” ”

 

  

§ 1 ORGANIZATOR

 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Meble na zamówienie tańsze o VAT” (dalej nazywaną „Promocją”).


Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie 
internetowej www.rad-pol.com.pl

Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy
ul. Sadowej 56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).
 

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

  

Promocja obowiązuje od dnia 11.02.2017 roku do dnia 26.03.2017 roku i prowadzona jest we wszystkich salonach firmowych RAD-POL Sp. z o.o. z wyłączeniem działu tkanin i działu kuchni (adresy na stronie www.rad-pol.com.pl) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 

 Rabat promocyjny naliczany jest od ceny katalogowej mebla (w wybranym standardzie i wykończeniu).
Produkty biorące udział w promocji objęte są 23% stawką podatku VAT.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. W związku z tym, rabat promocyjny wynosi 18,7% oraz jest odliczany od kwoty brutto produktu (ponieważ 100 + 23% =123, gdyż 123 – 18,7% = 100).

 Promocją objęte są wybrane meble, które będą wykonywanych na specjalne zamówienie klienta. Informacji o konkretnych produktach, na które obowiązuje promocja udzielać będą doradcy handlowi firmy w salonach i telefonicznie.

 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych modeli mebli z promocji.

 Transport i montaż są dodatkowo płatne.

 Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi poza możliwością zakupu w systemie ratalnym 10x0% z obowiązkowym ubezpieczeniem.

 

                                                           § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin został opublikowany w dniu 10.02.2017 r.
Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem.

 adresu e-mail: handlowy@rad-pol.com.pl