01.06.2017
Zakupy na raty, 40 rat x 0%

W czasie wakacji w salonach RAD-POL proponujemy zakupy w wygodnych aż 40 ratach 0%.

Kredyt na zakup towarów  40 x 0 % to tzw. bezkosztowa propozycja finansowa dla klienta detalicznego (kredytobiorcy), która oznacza 40 równych rat oraz  0 zł prowizji, 0 zł odsetek oraz 0 zł wpłaty własnej.

 

 

Regulamin promocji „Zakupy na raty, 40 rat x 0%”

 


§ 1 ORGANIZATOR


Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Zakupy na raty, 40 rat x 0%” (dalej nazywany „Promocją”).

Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie internetowej www.rad-pol.com.pl

Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowej 56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).
  

§ 2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

Promocja obowiązuje od dnia 01. 07. 2017 roku do dnia 31.08.2017 roku i prowadzona jest we wszystkich salonach firmowych RAD-POL Sp. z o.o.    (adresy na stronie www.rad-pol.com.pl) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3 ZASADY PROMOCJI

  Promocja skierowana jest do klientów detalicznych. 

W trakcie trwania promocji Klient może skorzystać z promocyjnej oferty kredytowej 0 (zero) % w 40 równych ratach na sfinansowanie zakupu produktów w salonach firmy RAD-POL.

Przykładowa Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczana dla całkowitego kosztu kredytu zaciągniętego w kwocie 8000 złotych na okres 40 miesięcy spłaconego w 40 równych miesięcznych ratach wynosi 0%.

Z promocji mogą skorzystać Klienci  po pozytywnej weryfikacji kredytowej dokonanej przez Santander Consumer Bank S.A na warunkach weryfikacji kredytowej wskazanych przez  Santander Consumer Bank S.A

Meble, które tworzą komplety, mogą zostać zakupione wyłącznie w kompletach.

Transport i montaż są dodatkowo płatne.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi. 


§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin został opublikowany w dniu 30. 06. 2017 r.
Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać  kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem.

adresu e-mail: handlowy@rad-pol.com.pl