30.03.2022
Rabaty na wiosnę

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. we wszystkich salonach stacjonarnych firmy
RAD-POL obowiązywać będzie promocja „Rabaty na wiosnę”. Wszystkie produkty z ekspozycji zostają przecenione o 10%.

 

 

Regulamin promocji „Rabaty na wiosnę

 

 

 §1 ORGANIZATOR

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Rabaty na wiosnę” (dalej nazywana „Promocją”). Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie internetowej www.rad-pol.com.pl. Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowej 56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).

 

§2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022 roku i prowadzona jest
w stacjonarnych salonach firmowychRAD-POL Sp. z o.o. w Polsce. Aktualna lista salonów znajduje się na stronie www.rad-pol.com.pl.

 

§3 ZASADY PROMOCJI

 

Promocja „Rabaty na wiosnę” dotyczy produktów ekspozycyjnych znajdujących się obecnie
w salonach Organizatora, z wyłączeniem produktów objętych inną promocją. Cena produktów ekspozycyjnych objętych promocją na czas trwania akcji zostaje obniżona o 10% swojej wartości. Rabat -10% jest udzielany przy zakupie w salonach stacjonarnych firmowych RAD-POL Sp. z o.o. w dniach trwania Promocji i jest rabatem gotówkowym w wysokości 10% wartości zamówionego towaru ekspozycyjnego.

Transport i montaż są dodatkowo płatne.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin został opublikowany w dniu 1.04.2022 r. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać w salonie firmowym RAD-POL Sp. z o.o. lub kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: meblestylowe@rad-pol.com.pl