10.04.2020
TAX FREE for Tourists!

Szanowni Klienci,

miło nam poinformować, że w naszych salonach możecie skorzystać z zakupów "TAX FREE", które polegają na zwrocie podatku VAT dla podróżnych. 

 

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).

 

TAX FREE ma zastosowanie do zagranicznych podróżnych (osób fizycznych) nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terenie UE, którzy nabyli na terytorium Polski towary i następnie w stanie nienaruszonym, wywieźli je w osobistym bagażu poza terytorium UE. Aby skorzystać z tego uprawnienia, prosimy o potwierdzenie miejsce stałego zamieszkania. Miejsce stałego zamieszkania ustalane jest na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.