Regulamin promocji „Wyprzedaż pięknych włoskich kolekcji.”

 

§ 1 ORGANIZATOR

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Wyprzedaż pięknych włoskich kolekcji.” (dalej nazywany „Promocją”).

Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest na stronie internetowej www.rad-pol.com.pl

Promocja jest organizowana przez RAD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Sadowej 56, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049442, NIP: 5342176118, REGON: 017399055, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych (dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2017 roku do wyczerpania produktów i prowadzona jest we wszystkich salonach firmowych RAD-POL Sp. z o.o. z wyłączeniem działu tkanin i działu kuchni (adresy na stronie www.rad-pol.com.pl) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 

Promocja dotyczy wybranych kolekcji i produktów znajdujących się na ekspozycjach w salonach firmowych, na które przyznawane są rabaty 20% i 40% tylko w terminie promocji.

Meble, które tworzą komplety, mogą zostać zakupione wyłącznie w kompletach.

Transport i montaż są dodatkowo płatne.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi poza możliwością zakupu w systemie ratalnym 10x0% z obowiązkowym ubezpieczeniem.

Przedstawiona na zdjęciach oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin został opublikowany w dniu 18.04.2017 r. Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: handlowy@rad-pol.com.pl